آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۰

آزمون آنلاین ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰

آزمون آنلاین گـروه مـعارف اسـلامی استان آذربایجان شرقی با همکاری گروه توسعه شایستگی های معلمان موضوع: تحول در نظام آموزشی شیوه های نوین تدریس معلمان با محوریت تدریس فعال و طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی

ادامه مطلب »